Deurne

“Samen verhogen we de veiligheid in onze buurt”

MERKSEM | Begin dit jaar richtten 25 gezinnen die vlak bij het Fort van Merksem wonen een nieuw Buurt Informatie Netwerk (BIN) op. Daarmee telt Merksem nu vijf BIN's. Een BIN werkt samen met de politie om misdrijven te voorkomen en overlast te beperken. Maar hoe staan de Merksemnaars er tegenover? We vroegen het aan de verantwoordelijke bij de politie, een zelfstandige en een buurtbewoner.

“Geen burgerwacht”

Guido Bennaerts, gemandateerd politiebeambte voor de Antwerpse Buurt Informatie Netwerken

“Via de BINs worden burgers betrokken bij de preventie van misdrijven. Bewonersgroepen en de politie wisslen informatie uit om de veiligheid in woonwijken en winkelstraten te verhogen. Een voorbeeld: een burger ziet dat er ingebroken wordt bij buren die op vakantie zijn. De burger verwittigt de politie. En die meldt via het provinciaal alarmsysteem aan alle leden van het plaatselijke BIN dat er in de wijk inbrekers actief zijn. Zo worden de verdachten sneller opgespoord en vermijden we andere inbraken. Na een melding laten we de BINs weten dat we dankzij hun medewerking een verdachte konden vatten. Antwerpen telt vandaag 31 BINs van bewonersgroepen, zelfstandigen, senioren, apothekers, hotels en jachthavens. In Merksem zijn er vijf: van handelaars op de Bredabaan en van de bewonersgroepen 7-Straten, De Cluyse, Melgesdreef en Fort van Merksem. Hun leden mogen niet patrouilleren en zijn niet gewapend. Het zijn dus geen burgerwachten of privémilities! In zekere zin zijn ze de 'ogen en oren' van de buurt, maar ze moeten de wet op de privacy respecteren. Geen Big Brother of bangmakerij dus. Dankzij de BINs is het aantal aangiftes van vermoedelijke misdrijven gestegen met zo'n 20 procent. Het systeem werkt dus.”

“Ook het gemeenschapsgevoel neemt toe”

Luc De Jonghe (47, copywriter), coördinator van het Buurt Informatie Netwerk De Cluyse

“Ik ben in 2000 lid geworden van het BIN De Cluyse toen ik met mijn gezin in de buurt kwam wonen. Ik vond het belangrijk om ook zelf een steentje bij te dragen tot de veiligheid van de woonwijk rond het parochiecentrum De Cluyse. Ons BIN telt intussen 86 gezinnen. Dat zijn vooral senioren, maar ook jonge tweeverdieners. Onze inzet werpt vruchten af. Zo waren er ooit roma-zigeuners die in onze buurt bij mensen aanbelden om een glas water te vragen. Al gauw bleek dat een excuus om in de woning iets te stelen. We hebben de Blauwe Lijn gebeld en de politie heeft alle leden van ons BIN gewaarschuwd om extra waakzaam te zijn. Zo hebben we andere diefstallen vermeden. Ook via onze website geven we tips om misdrijven te voorkomen. En dankzij ons BIN groeide niet alleen het veiligheidsgevoel maar ook het sociaal contact en het gemeenschapsgevoel in onze wijk.”

“Onze klanten reageren enthousiast”

Lieve De Weerdt (42, eigenaar van een winkel op de Bredabaan), coördinator BIN-Z Bredabaan

“Ik ben al twee jaar lid van het BIN voor zelfstandigen op de Bredabaan. Net als de 84 andere handelaars die aangesloten zijn bij ons netwerk, werd ik lid om de veiligheid in en rond de handelszaken te verhogen. We werken vooral rond de preventie van winkeldiefstal, maar letten ook op zakkenrollers. Via het BIN kan de politie snel een beschrijving verspreiden van verdachten, zodat de winkeliers én de klanten alert blijven. We krijgen positieve reacties van onze klanten. Ze beseffen dat de politie via het BIN sneller kan optreden. Ik hoop dat nog meer handelaars lid worden om het veiligheidsgevoel op de Bredabaan te vergroten. Samen staan we sterker.”

Hoe wordt u lid van een Buurt Informatie Netwerk?

Wie lid wil worden van een bestaand BIN in Antwerpen, kan bij gemandateerd politiebeambte Guido Bennaerts navragen of er een netwerk actief is in zijn eigen buurt. Ook wie samen met zijn buren zelf een BIN wil opstarten, kan hiervoor terecht bij Guido Bennaerts (bel naar 03 338 57 27 of stuur een mailtje naar  preventie@politie.antwerpen.be).

Tekst: Joeri Naanai | Foto's: Dries Luyten